Samenwerkingsverbanden

Mediation-at-work-within-families.be is het bedrijf van Lieve Lagae, erkend bemiddelaar in familiale zaken (FBC).

Zij werkt o.m. samen met:

  • De familierechtbank van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen
  • De Interactie Academie te Antwerpen
  • Het CAW van Mortsel

Inzake familiale bemiddeling is zij lid van – en werkt samen met leden van volgende organisaties:

  • De Belgische unie van professionele bemiddelaars (drietalige beroepsfederatie, erkend door de FOD Economie): UBMP – BUPB – BUPM
  • Pro Mediation
  • Bemiddeling vzw
  • Uw Bemiddelaars vzw
  • Lid van het team vrijwillige burenbemiddelaars van de stad Antwerpen

Zij verzorgt opleidingen voor BUPB en voor Pro Mediation, beiden erkend door de FBC.